top of page

Accreditation,  Affiliation, at Awtorisasyon

Pahayag sa Accreditation

Asia Theological Association(ATA):Ang Teleo University ay isangkandidato para sa akreditasyon sa ATAat kasalukuyang kumukumpleto ng isang taon na pag-aaral sa sarili bilang paghahanda sa pagho-host ng ATA Visiting Evaluation Team (VET) sa Oktubre 2022. Inaasahan namin ang buong akreditasyon ng programa sa huling bahagi ng 2022 o unang bahagi ng 2023. Ang Asia Theological Association ay mayroong 361 miyembrong institusyon sa 33 bansa sa Asya at higit pa. Ang ATA ay miyembro ng CHEA International Quality Group (CIQG) at ang International Council for Evangelical Theological Education (ICETE), isang pandaigdigang network ng siyam na rehiyonal na asosasyon ng mga teolohikong paaralan na may kinalaman sa pagpapahusay ng evangelical theological education sa buong mundo. Tingnan ang liham ng ATA na nagbibigay ng Katayuan sa Pagkandidato para sa Akreditasyon.

ATA_logo_ret-e1638763421753.png
ABHE Logo.JPG

Noong Nobyembre 2019, ang Teleo University ay nabigyan ng katayuan ng aplikante saAssociation for Biblical Higher Education Commission on Accreditation(COA). Ang ABHE ay ang miyembro ng International Council for Evangelical Education (ICETE) para sa pagkilala sa mga institusyong teolohiko sa North America. Gayunpaman, dahil sa pang-internasyonal na pokus ng Teleo University sa mga mag-aaral sa distance education sa Asia at Africa, inirerekomenda ng ABHE at inaprubahan ng Teleo University board ang paghabol sa akreditasyon sa pamamagitan ng Asia Theological Association, ang pinakamalaki at pinaka-magkakaibangICETEaccrediting association na may mga miyembrong institusyon sa marami sa mga bansa kung saan nakatira ang aming mga estudyante sa distance education. Pandaigdigang mapa ng ICETEng mga asosasyong kasapi.

Pahayag ng Awtorisasyon

Ang Teleo University ay nagpapatakbo sa ilalim ng awtoridad ng Opisina ng Mas Mataas na Edukasyon ng estado ng Minnesota at kwalipikado para sa isang relihiyosong exemption mula sa mga seksyong §136A.61 hanggang §136A.71 sa ilalim ng Minn. Stat. §136A.657. Bilang isang institusyong nakatuon lamang sa pagsasanay sa relihiyon, isinumite ng Teleo University ang lahat ng mga programa sa Opisina ng Mas Mataas na Edukasyon ng Minnesota ngunit hindi kinakailangang magparehistro. MN OHE, 1450 Energy Park Dr. Ste 350, Saint Paul, MN 55108 (651) 642-0567 http://www.ohe.state.mn.us/.

Tingnan ang kasalukuyang liham ng awtorisasyon mula sa Minnesota Office of Higher Education

MN Office of Higher Educaiton logo.jpg

Pahayag ng Affiliation 

Ang Teleo University ay isangKaakibat na Miyembro ngWorld Evangelical Alliance(WEA)Ang WEA ay ang pinakamalawak na organisasyonal at pandaigdigang pagpapakita ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang evangelical. Mula nang itatag ito noong 1846, ang WEA ay nagsilbing pandaigdigang plataporma para sa Kristiyanong pagsasama at pagkakaisa. Ngayon, ang WEA ay isang network ng mga simbahan sa 143 na mga bansa na sumali upang magbigay ng isang pandaigdigang pagkakakilanlan, boses, at plataporma sa higit sa 600 milyong mga Kristiyanong evangelical. Ang Teleo University ay nakalista din sa WEA Direktoryo ng Evangelical Training ng Bible Colleges.

Ang Teleo University ay ang global online distance education arm ngT-Net International. Ang T-Net International ay isang tax-exempt

non-profit na institusyong panrelihiyon sa ilalim ng seksyon 509(a)(1) ng Internal Revenue Code, gaya ng inilarawan sa seksyon 501(c)(3).

www.tnetwork.com o www.finishprojectzero.com. Ang T-Net International ay kinikilala ng Evangelical Council for Financial Accountability (ECFA). Ang ECFA ay nagbibigay ng akreditasyon sanangunguna kay Christian mga nonprofit na organisasyon na matapat na nagpapakita ng pagsunod sa mga itinatag na pamantayan para sa pananagutan sa pananalapi, transparency, pangangalap ng pondo, at pamamahala ng board.Tingnan ang profile ng miyembro ng T-Net sa ECFA.

tnet_int_logo_2clr-rgb.jpg
WEA Logo.JPG
ECFA_Accredited_Final_RGB_Small.png
bottom of page