top of page
Diploma.inside.jpg

Mga Gabay sa Mag-aaral

Pinagsamang Mga Gabay sa Mag-aaral ayon sa Programa

Sa ibaba ay makikita mo ang mga link sa pinaikling mga gabay sa programa upang matulungan kang maunawaan ang mga kinakailangan sa pagpasok, mga takdang-aralin sa programa, at mga kinakailangan sa pagtatapos para sa bawat programa ng pag-aaral. Mag-click sa naaangkop na link upang ma-access ang nais na gabay sa programa ng mag-aaral o pumili ng isa sa mga pinagsamang gabay sa programa sa ibaba. (Upang mag-download ng buong gabay sa programa, bisitahin angMga Programang Pang-akademikoweb page.) 
bottom of page