top of page
Africa.Man.2.1920X1280.jpg

Mga pagpasok

Mga Form ng Rekomendasyon para sa mga Bagong Aplikante

Mga Kinakailangang Form ng Rekomendasyon para sa mga Bagong Aplikante sa Teleo University

Kinakailangan ang mga form ng rekomendasyon para sa lahat ng bagong aplikante sa Teleo University. I-download at i-print ang mga sumusunod na form o i-email ang mga ito sa naaangkop na mga sanggunian. Ipabalik sa iyong mga sanggunian ang mga form ng rekomendasyon sa iyong facilitator ng T-Net Training Center para isumite sa Teleo University kasama ng iyong aplikasyon at iba pang kinakailangang mga dokumento. 

 

(Nakipagsosyo ang Teleo University sa T-Net Training Centers para magbigay ng fellowship, buhay estudyante, at konteksto para sa collaboration bilang mga facilitated study group. Makipag-ugnayan sa Teleo University kung hindi ka kasali sa kasalukuyan sa isang study group ng T-Net Training Center.)

 

 

bottom of page