top of page
teleo_seal_wht.png

Makipag-ugnayan sa amin

Makipag-ugnayan sa Teleo University

Makipag-ugnayan sa amin para sa iyong mga katanungan o komento:

Nagbibigay ang Teleo University ng distance education na may suporta ng student study groups sa mahigit 40 bansa. Pakibigay ang iyong bansa location at iyong email address at numero ng telepono.

Para sa lahat ng katanungan sa telepono, mangyaring tumawag sa pagitan ng 8.00am-4.30pm Central Standard Time (CST) USA: 763-220-8850

Unibersidad ng Teleo

7849 West Broadway Ave

Minneapolis, MN 55445

Tel:763-220-8850

Email: info@TeleoUniversity.org 

project-zero_2clr-01.png
bottom of page