top of page
Liberian.hmpg.jpg

Mga pagpasok

Pangkalahatang Mga Kinakailangan sa Pagpasok

Ang mga mag-aaral ay tinatanggap sa Teleo University batay sa espirituwalidad, kasigasigan sa ministeryo, kakayahan sa akademiko, at ang kanilang kasalukuyang tungkulin bilang pastor, Obispo, nagtatanim ng simbahan, o asawa. Ang Teleo University ay isang institusyong pang-edukasyon para sa mga nasa vocational o bi-vocational pastoral ministry na.  Teleo University ay nagbibigay ng Theological Education by Extension sa pamamagitan ng isang correspondence curriculum na pinadali sa mga study group na tinatawag na T-Net Training Centers . Ang lahat ng mga estudyante ng Teleo University ay inaasahang lalahok sa isang pangkat ng pag-aaral ng T-Net Training Center.

Mga Kinakailangan sa Pagpasok Ayon sa Programa: 

Mag-click sa programa sa ibaba upang tingnan o i-download ang isang admission matrix: 

Mga Espirituwal na Kinakailangan: Paniniwala at Karakter

Ang mga aplikante ay dapat sumang-ayon, personal na sumunod, at suportahan ang Pahayag ng Doktrinal ng Teleo University. Sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagpirma sa aplikasyon, ang aplikante ay nangangako na igagalang at susunod sa mga pamantayan ng pag-uugali ng mag-aaral ng Teleo University.

 

Ang mga aplikante ay dapat magbigay ng katibayan ng Kristiyanong katangian at dapat mapanatili ang isang pamumuhay na naaayon sa mga pamantayan ng Bibliya sa araw-araw na paglalakad kasama si Kristo. Ang Teleo University ay nagsisilbi sa mga mag-aaral sa maraming kultura sa buong mundo, at kinikilala namin na ang ilang mga kasanayan ay ituring na katanggap-tanggap ng mga Kristiyano sa isang kultura ngunit hindi sa iba. Samakatuwid, iginigiit ng Teleo University na ang Banal na Kasulatan ang maging gabay para sa maka-Diyos na pag-uugali para sa mga mag-aaral at guro. Kung saan ang Kasulatan ay malinaw, tayo ay magiging malinaw, ngunit kung saan ito ay hindi, mayroong kalayaan at biyaya.

 

Mga Kinakailangan sa Serbisyong Kristiyano

Ang paglilingkod ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyanobuhay. Ang mga mag-aaral na naka-enroll sa Teleo University ay hindi tradisyonal na mga mag-aaral na naglilingkod bilang mga pastor, nagtatanim ng simbahan, at mga pinunong Kristiyano sa lokal na simbahan. Ang serbisyong Kristiyano ay hindi isang bagay na idinagdag sa kursong gawain na isinama ito sa buong karanasang pang-edukasyon sa Teleo University sa parehong antas ng undergraduate at graduate. Ang paglilingkod at pagmamahal sa mga hindi Kristiyano at pagtulong sa mga disipulo na lumago ay isang paraan ng pamumuhay para sa mga naghahangad na tapusin ang Dakilang Utos.

 

Mga Kinakailangan sa Pagpasok Ayon sa Mga Gantimpala

Mga Kinakailangan sa Pagpasok sa Mga Programa ng Sertipiko

 1. (Mga residente ng Estados Unidos) Isang diploma sa mataas na paaralan na kumakatawan sa matagumpay na pagkumpleto ng 12 taon ng pag-aaral.

 2. (Hindi residente ng US) Pagkumpleto ng 10 taon ng pag-aaral o ipinakitang kakayahang mag-aral sa antas na ito.

 3. Ang isang aplikante ay dapat na aktibo sa *ministeryo at awtorisadong magsagawa ng mga takdang-aralin sa loob ng isang lokal na simbahan.

*Ang Aktibo sa Ministeryo ay karaniwang makikita ng mga sumusunod na tungkulin: Senior Pastor, Associate/Assistant Pastor, Church Planter, Elder/Church Leader, Pastor's Asawa.

 

Mga Kinakailangan sa Pagpasok sa Mga Programang Diploma

 1. (Mga residente ng Estados Unidos) Isang diploma sa mataas na paaralan na kumakatawan sa matagumpay na pagkumpleto ng 12 taon ng pag-aaral.

 2. (Hindi residente ng US) Pagkumpleto ng 10 taon ng pag-aaral o ipinakitang kakayahang mag-aral sa antas na ito.

 3. Ang isang aplikante ay dapat na aktibo sa *ministeryo at awtorisadong magsagawa ng mga takdang-aralin sa loob ng isang lokal na simbahan.

*Ang Aktibo sa Ministeryo ay karaniwang makikita ng mga sumusunod na tungkulin: Senior Pastor, Associate/Assistant Pastor, Church Planter, Elder/Church Leader, Pastor's Asawa.

 

Mga Kinakailangan sa Pagpasok sa Mga Programa ng Bachelor's Degree

 1. Ang matagumpay na pagkumpleto ng 12 taon ng pag-aaral o katumbas nito.

 2. Sa mga pambihirang kaso, ang mga mature na kandidato (may edad na 30 pataas na may hindi bababa sa limang taon ng karanasan sa ministeryo) na hindi nakatapos ng prerequisite na pag-aaral ay maaaring tanggapin sa isang probationary status batay sa Recognition of Prior Learning Policy.

 3. Ang isang aplikante ay dapat na aktibo sa *ministeryo at awtorisadong magsagawa ng mga takdang-aralin sa loob ng isang lokal na simbahan.

*Ang Aktibo sa Ministeryo ay karaniwang makikita ng mga sumusunod na tungkulin: Senior Pastor, Associate/Assistant Pastor, Church Planter, Elder/Church Leader, Pastor's Asawa, Obispo o Denominational Leader.

 1. (Mga pangangailangan sa pangkalahatang edukasyon ng mga residente ng Estados Unidos) Ang Teleo University ay hindi nag-aalok sa gobyerno ng kinakailangang bachelor's degree ng mga kursong pangkalahatang edukasyon ngunit tinatanggap ang paglipat ng mga kreditong ito sa pangkalahatang edukasyon mula sa mga kasosyong paaralan at iba pang institusyon. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa Patakaran sa Paglipat ng Mga Kredito at Patakaran sa Pangkalahatang Pag-aaral. Mayroong dalawang mga opsyon upang matugunan ang mga kinakailangan sa pangkalahatang edukasyon:

  • Opsyon 1: Maglipat ng mga kredito na dati nang nakuha mula sa ibang mga institusyon.

  • Opsyon 2: Kunin ang kinakailangang 30 semestre na kredito ng mga pangkalahatang pag-aaral habang kinukumpleto ang programang pastoral ministry.

 

Master of Divinity Program Admission Requirements

 1. Ang matagumpay na pagkumpleto ng bachelor's degree o katumbas nito mula sa isang akreditado o kinikilalang paaralan.

 2. Sa mga pambihirang kaso, ang mga mature na kandidato (may edad 30 pataas na may hindi bababa sa limang taon ng karanasan sa ministeryo) na hindi nakatapos ng kinakailangang pag-aaral ay maaaring tanggapin sa isang probationary status batay sa Recognition of Prior Learning Policy.

 3. Ang isang aplikante ay dapat na aktibo sa *ministeryo at awtorisadong magsagawa ng mga takdang-aralin sa loob ng isang lokal na simbahan.

*Ang Aktibo sa Ministeryo ay karaniwang makikita ng mga sumusunod na tungkulin: Senior Pastor, Associate/Assistant Pastor, Church Planter, Elder/Church Leader, Pastor's Asawa.

 

Master of Ministry sa Church Growth Program Admission Requirements

 1. Patuloy na paglahok bilang isang facilitator para sa isang T-Net Training Center (grupo sa pag-aaral)

 2. Matagumpay na pagkumpleto ng kinakailangang Teleo Bachelor of Pastoral Ministry degree

 • Ang iyong mga mag-aaral sa T-Net Training Center ay dumami sa hindi bababa sa 3 center o 2 beses ang bilang ng mga mag-aaral

 • Isumite ang BPM na nakasulat na Field Project Report.

 

Mga Kinakailangan sa Pagpasok sa Programa ng Doktor ng Ministeryo

 1. Kinakailangan ang hindi bababa sa limang taong karanasan sa ministeryo.

 2. Patuloy na paglahok bilang isang facilitator para sa isang T-Net Training Center (grupo sa pag-aaral)

 3. Matagumpay na natapos ang Teleo University Master of Divinity degree.

 • Ang iyong mga mag-aaral sa T-Net Training Center ay dumami sa hindi bababa sa 4 na sentro o 2 beses ang bilang ng mga mag-aaral

 • Isumite ang MDiv na nakasulat na Ulat ng Proyekto sa Field.

 

Patakaran at Probisyon para sa mga Babaeng Mag-aaral

Unibersidad ng Teleoayipinagmamalaki na maglingkod sa lahat ng evangelical denominations sa pagsasanay ng mga pastor at mga pinuno ng simbahan upang tapusin ang Dakilang Komisyon. Ang aming doctrinal statement ay sadyang kasama. Nakasaad dito kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano sa mga siglo sa buong mundo. Karamihan sa mga denominasyon ay nag-aalok ng mas detalyadong mga pahayag sa mga partikular na doktrina, ngunit ang Teleo University ay nangangailangan lamang ng kasunduan sa mga mahahalagang ito.

Ang mga denominasyon at simbahan ay madalas na may iba't ibang pananaw sa kababaihan sa ministeryo, ngunit ang Teleo University ay hindi nagpapataw ng alinman sa pananaw sa mga mag-aaral o mga kasosyo sa denominasyon.

 

 • Complementarian: Ang pananaw na ito ay karaniwang nagtuturo na habang ang mga babae ay nilikha na may katumbas na halaga sa mga lalaki sa mata ng Diyos, sila ay inatasan ng ibang tungkulin sa simbahan na hindi nagpapahintulot sa kanila na magturo o gumamit ng awtoridad sa mga lalaking nasa hustong gulang.

 • Egalitarian: Ang pananaw na ito sa pangkalahatan ay nagtuturo na sa simbahan, ang mga babae ay malayang magturo at gumamit ng awtoridad at maglingkod sa eksaktong parehong paraan tulad ng mga lalaki.

 

Pahayag ng Patakaran: Lahat babaeAng mga pastor, ebanghelista, mga nagtatanim ng simbahan, at mga asawang gustong mag-enroll sa Teleo University, maging sila ay complementarian o egalitarian, ay papayagang gawin ito. Ang mga probisyon ay ginawa sa loob ng kurikulum at mga takdang-aralin upang mapaunlakan ang mga babaeng mag-aaral na mula sa mga denominasyon o isang simbahan na humahawak ng isang complementarian na posisyon o kung saan ang kultural na konteksto ay naglilimita sa kanila.

bottom of page