top of page
Several Open Books

Mga Mapagkukunan sa Pagbasa

Mga Mapagkukunan sa Pagbasa at Pananaliksik

Sa ibaba ay makikita mo ang mga link sa mga mapagkukunan upang matulungan kang kumpletuhin ang kinakailangang pagbabasa at pagsasaliksik ng programa. Mag-click sa naaangkop na link upang ma-access ang nais na mapagkukunan. 
Open Textbook in Library
Listahan ng Pagbasa ng Programa sa Pastoral Ministeryo
Open Book
Listahan ng Pagbasa ng Programang Paglago ng Simbahan
laptop-2562325_1920.jpg
Mga Form sa Pagbasa at Pananaliksik

The Global Digital Theological Library primarily serves degree students but also has open access material.

I-click ang link sa ibaba para i-download ang pinakahuling inirerekumendang listahan ng babasahin para sa bawat termino ng Pastoral Ministry Program.

  • Inirerekomendang Listahan ng Babasahin - Mga Programa sa Ministeryo ng Pastoral

I-click ang link sa ibaba para i-download ang pinakahuling inirerekumendang listahan ng babasahin para sa bawat termino ng Church Growth Program.

  • Inirerekomendang Listahan ng Babasahin - Mga Programa sa Paglago ng Simbahan

I-click ang link sa ibaba para i-download ang Reading and Research Form sa PDF o Microsoft Word na mga bersyon.

bottom of page