top of page

Online na Silid-aralan

Tier 1 Mga Kurso sa Pastoral Ministry - Online Learning Resources 

Sa ibaba ay makikita mo ang mga link sa mga mapagkukunang nauugnay sa iyong pagsasanay. Mag-click sa isang link upang ma-access ang mga mapagkukunan. 
coffee-2425303_1920.jpg

I-click ang Kurso sa ibaba para ma-access ang Tier 1 na video coaching.Hint ng password: gamitin ang domain name ng website pagkatapos ng www. mula sa pahina ng Mga Nilalaman ng manwal ng Kurso. 

Book and Eyeglasses
Mga nakasulat na materyales

I-click ang larawan upang ma-access ang mga karagdagang materyales na ibinigay para sa iyong kurso.

bottom of page